แผนบริการ OfficeSuite

Business

$3.99 ผู้ใช้ / เดือน
% ปิด
none
ซื้อเลย
เดสก์ท็อป 1 เครื่อง และอุปกรณ์เคลื่อนที่ 2 เครื่อง
 • Documents
 • Sheets
 • Slides
 • PDF
 • Mail
 • แอปออฟฟิศครบชุด
 • เขียนคำอธิบายประกอบและส่งออกไปยัง PDF
 • แปลงไฟล์ PDF เป็นไฟล์ Word, Excel และ ePub
 • อีเมลและปฏิทิน (PC เท่านั้น)
 • รองรับลำดับความสำคัญ
 • Mac รองรับ Documents และ Sheets
 • ที่เก็บข้อมูลในคลาวด์ 50 GB
 • ใบอนุญาตสำหรับการใช้งานเชิงพาณิชย์
 • ผู้จัดการบัญชีที่ได้รับมอบหมาย
 • เพิ่มและลบผู้ใช้ได้ตลอดเวลา
ได้รับความนิยมสูงสุด

Business Extra

$6.99 ผู้ใช้ / เดือน
% ปิด
none
ซื้อเลย
เดสก์ท็อป 1 เครื่อง และอุปกรณ์เคลื่อนที่ 2 เครื่อง
 • Documents
 • Sheets
 • Slides
 • PDF
 • Mail
 • PDF Extra
 • แอปออฟฟิศครบชุด
 • เขียนคำอธิบายประกอบและส่งออกไปยัง PDF
 • แปลงไฟล์ PDF เป็นไฟล์ Word, Excel และ ePub
 • อีเมลและปฏิทิน (PC เท่านั้น)
 • รองรับลำดับความสำคัญ
 • Mac รองรับ Documents และ Sheets
 • ที่เก็บข้อมูลในคลาวด์ 50 GB
 • ใบอนุญาตสำหรับการใช้งานเชิงพาณิชย์
 • ผู้จัดการบัญชีที่ได้รับมอบหมาย
 • เพิ่มและลบผู้ใช้ได้ตลอดเวลา

Home & Business

ผู้ใช้ 1 คน
$99.99
% ปิด
(ซื้อครั้งเดียว)
ซื้อเลย
อุปกรณ์เดสก์ท็อป 1 เครื่อง
 • Documents
 • Sheets
 • Slides
 • PDF
 • Mail
 • แอปออฟฟิศครบชุด
 • เขียนคำอธิบายประกอบและส่งออกไปยัง PDF
 • อีเมลและปฏิทิน (PC เท่านั้น)
 • Mac รองรับ Documents และ Sheets
 • ที่เก็บข้อมูลในคลาวด์ 5 GB
 • ใบอนุญาตสำหรับการใช้งานเชิงพาณิชย์

เปรียบเทียบฟีเจอร์